Regels meetings

Reglement voor Clioclub meetings

De Clioclub organiseert per jaar een aantal meetings. Voor iedereen die aan deze meetings deelneemt geldt dat je er dan voor zorgt dat er geen reputatieschade aan de club berokkend wordt.

De regels bij zo’n meeting zijn de volgende:

  • Het is tijdens de gehele meeting niet toegestaan om overlast te veroorzaken door bijvoorbeeld burn-outs, harde muziek, asociaal rijgedrag;
  • Bij toertochten is gebruik van wettelijk niet toegestane verlichting, uitlaten met te hoog dB niet toegestaan;
  • Deponeer je afval in de vuilnisbak en niet daarbuiten;
  • Te allen tijde dienen de instructies van de organisatie te worden opgevolgd;

Deze regels zijn ook van toepassing bij het gezamenlijk rijden naar en van een meeting. 

Personen die zich niet aan deze regels houden, zullen worden verwijderd van de Clioclub websites en mogen niet meer deelnemen aan dezelfde en volgende meetings.