Clioclub

 

Clioclub is, zoals de naam al zegt, een club voor personen die met een Renault Clio rijden of hier informatie over wensen te verkrijgen of te delen. De club wordt op vrijwillige basis beheert door het beheerteam.

De club is opgericht in 2002 door Rob d. J. als Clioclub Holland. Vanwege de verspreiding van het internet, de makkelijkheid om over de grenzen heen te communiceren, leden te vinden en opkomst van diverse andere clubs werd Clioclub het leven in geroepen. Er werd vooral ingezet op het delen van kennis, zien wat iedereen met zijn Clio deed en elkaars Clio te bewonderen.

Al snel werd duidelijk dat de Clio een populaire auto was waardoor de club gestaag bleef groeien. De eerste meetings werden georganiseerd en de informatie die te vinden was op het forum bleef maar binnen stromen, in positieve en negatieve zin.

In 2006 / 2008 kreeg de club voor het eerst te maken met de duistere kant van het internet. Er werd een zogenaamde e-mailbom verstuurd naar een inbox die verbonden was aan het forum die ervoor heeft gezorgd dat de server waarop het forum draaide crashte en een hoop data onherroepelijk verloren was.
Hierop werd besloten om het forum terug op te bouwen met de basis en de structuur zoals we die op de huidige dag kennen. De geschreven kennis was helaas verloren maar er werd al snel weer nieuwe informatie neergepend. Aangezien de club al leden vanuit heel Nederland en zelfs België had, werd de toevoeging “Holland” geschrapt. Vanaf nu werd er gesproken van “Clioclub”.

In 2015 werd er wederom een stap ondernomen. Het forum en de URL van Clioclub waren in handen van een enkele persoon die verder niet meer actief was. Aangezien dit limiterend werkte voor de rest van het beheerteam werd er besloten om de database te downloaden en opnieuw te starten onder een andere naam: Clioclub Nederland. Op korte tijd werd het forum verhuisd en was het beheer nu eindelijk helemaal in handen van het huidige beheerteam. Door deze nieuwe vrijheid is in de tussentijd is het forum een aantal keren een bijgewerkt, aangepast en vernieuwd.

Leden gingen en kwamen, Clio’s werden verkocht en gekocht, maar tot op vandaag blijft de Clioclub bestaan. Er wordt altijd gekeken naar opportuniteiten qua infrastructuur en meetings, dit geheel nog altijd op vrijwillige basis door het beheerteam. Maar natuurlijk is de club niets zonder zijn leden die hun ervaringen neerpennen er iedere keer voor zorgen dat er een mooie opkomst is bij de georganiseerde meetings.

Eind 2017 heeft de Clioclub ruim 9000 onderwerpen en meer dan 115.000 berichten in de database staan. Meer dan 3000 leden hebben zich in de loop der jaren aangemeld op ons forum om hun kennis te delen of hun vraag te stellen en ruim 20 verschillende leden van het beheer hebben toezicht gehouden op het forum en de evenementen.